You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Powered by Blogger.

Friday, 22 March 2013

Aqidah yang Teguh


Asas utama dalam pembentukan generasi awal Islam ialah aqidah. Ayat-ayat al-Quran turun dengan tema-tema utama di sekitar permasalahan Rububiyah dan Uluhiyah Allah. Surah-surah awal seperti al-Alaq, al-Qalam, at-Takwir dan al-A'la membincangkan berkenaan Rububiyah dan Uluhiyah Allah.

     Sebagai contoh, permulaan surah al-Alaq menerangkan beberapa sifat Rububiyah Allah seperti mencipta manusia daripada segumpal darah, memberi ilmu kepada manusia melalui perantaraan membaca dan menulis serta menanamkan di dalam dada manusia ilmu yang sebelumnya mereka tidak ketahui.

     Dalam ayat-ayat yang berikutnya pula Alah menjelaskan kekuasaan-Nya terhadap makhluk-Nya dan akhirnya menutup surah ini dengan sifat Uluhiyah-Nya:

Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah).
(Surah al-Alaq: 19)

Pada bahagian awal surah al-Qalam pula, Allah menggariskan beberapa tindakan yang mesti dilakukan oleh kaum Muslimin dalam menghayati pengertian Uluhiyah Allah. Ayat-ayat pada awal surah ini menunjukkan cara untuk merealisasikan penerimaan terhadap Uluhiyah Allah.

     Langkah pertama ini ialah supaya kaum Muslimin tidak mengikuti kehendak-kehendak golongan musyrikin. Hal ini kerana kepatuhan terhadap kehendak-kehendak mereka akan menjadikan penerimaan mereka terhadap perintah dan hukum Allah berbelah bagi.

     Hakikat utama Uluhiyah Allah ialah tiada sekutu dan persekitaran dalam kuasa mutlak Allah. Dengan yang demikian orang-orang yang benar-benar beriman tidak boleh sama sekali membiarkan dirinya didorong mengikut kehendak-kehendak orang yang mendustakan Allah:

Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat Allah).
(Surah al-Qalam: 8)

     Kemudian selepas mengasaskan dasar utama hakikat Uluhiyah Allah ini, maka Allah menjelaskan dasar utama hakikat Rububiyah-Nya seperti Allah berkuasa penuh terhadap tanaman subur yang dimiliki oleh pemiliknya.

     Selepas itu sekali lagi Allah menjelaskan sifat-sifat Uluhiyah-Nya dengan mencabar orang-orang yang ingkar sekiranya mereka sanggup mendatangkan sekutu-sekutu mereka bagi mempertahankan hujah mereka.

Firman Allah:

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.
(Surah al-Qalam: 41)

     Demikian seterusnya surah-surah awal yang diturunkan di Mekah yang membicarakan permasalahan Rububiyah dan Uluhiyah Allah sehingga para sahabat dirangkumi dengan kefahaman, kesedaran dan suasana Ubudiyah yang sebenarnya. Bahkan sekiranya ayat-ayat al-Quran menggariskan sifat-sifat Rububiyah dan Uluhiyah sebagai asas tauhid terhadap Allah, maka tindakan-tindakan Rasulullah SAW pula adalah penterjemahan kepada cara yang sebenar untuk mentauhidkan Allah.

     Ayat-ayat al-Quran dan tindakan-tindakan Rasulullah SAW itu sendiri adalah sumber utama dalam membina para sahabat agar menjadi anggota-anggota gerakan Islam yang mempunyai aqidah yang kuat.

Allahu'alam .


Sumber: Rahsia-Rahsia Besar di Sebalik Sirah Rasulullah

0 Kata Berhikmah:

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP