You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Powered by Blogger.

Thursday, 28 March 2013

Akhlak yang Tinggi

Dalam surah al-Qalam, iaitu antara surah yang paling awal diturunkan di Mekah, dari mula lagi Allah telah menekankan kepentingan kedudukan akhlak yang tinggi. Bahkan, akhlak yang tinggi ini dikaitkan dengan diri peribadi pemimpin dakwah itu sendiri.

Firman Allah:

Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang benar yang tidak putus-putus. Dan sesungguhnya kamu benar-benar mempunyai akhlak yang agung.
(Surah al-Qalam: 3-4)

     Oleh itu kerana besarnya peranan akhlak yang tinggi, maka Rasulullah SAW melaksanakan program pembinaan akhlak yang berterusan dalam kalangan para sahabatnya. Pembinaan akhlak yang luhur ini dilaksanakan melalui contoh-contoh sifat mulia para nabi yang dinyatakan dalam ayat-ayat al-Quran yang diturunkan sepanjang perjuangan di Mekah, qudwah hasanah Rasulullah SAW sendiri, tunjuk ajar dan nasihat Rasulullah terhadap para sahabat serta teladan-teladan mulia daripada sebahagian para sahabat itu sendiri.

     Di samping itu, selain daripada bentuk-bentuk yang disebutkan tadi, pembinaan akhlak ini juga melalui sebuah proses yang dinamis. Proses pembinaan ini berlaku apabila para sahabat sendiri mengharungi segala tekanan dan penderitaan dalam jalan dakwah dan kemudian berjaya menghadapinya dan menghasilkan kemantapan iman dan keteguhan saksiah.

     Dalam proses pembinaan ini, pembentukan akhlak para sahabat berkisar di sekitar pembentukan sifat-sifat utama seperti taat, sabar, al-wafa, istiqamah, rahmah dan hazar.

     Sifat taat menjadikan mereka tidak melakukan sebarang tindakan selagi ianya tidak bersumber dari wahyu Allah ataupun perintah Rasulullah SAW.

     Sifat sabar menjadikan mereka berkeupayaan untuk menanggung segala kesulitan semasa berdakwah.

     Sifat wafa menjadikan mereka berpegang kepada segala janji yang mereka berikan, terutama janji setia untuk bersama-sama Rasulullah SAW dalam semua keadaan.

     Istiqamah menjadikan mereka tetap pendirian di atas kebenaran.

     Sifat rahmah menjadikan mereka berusaha untuk menyebarkan hidayah demi kesejahteraan manusia sejagat.

     Sifat hazar menjadikan mereka sentiasa berwaspada agar tidak melakukan sebarang tindakan yang boleh merosakkan risalah dan perjuangan Islam.Sumber: Rahsia-Rahsia Besar di Sebalik Sirah Rasulullah SAW

0 Kata Berhikmah:

  © Free Blogger Templates 'Greenery' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP